16. yüzyılın ilk başlarında İspanya’da ferforjeye ve ferforje ürünlerine rastlanmaktadır. Ferforjenin yeniden donem olarak görebileceğimiz yıl 17.yy. kendisi de amatör bir demirci olan XIII. Loois'in 1610'4 tahta çıkmasıyla başlar. 18.yy.'da da altın çağ devam eder. 18.yy.'ın sonlarına doğru büyük şehirlere göç, daha kolay ve ucuz üretilebilen döküm tekniğinin yaygınlaşmasını getirmiştir. Dökümcülük beraberinde doğal olarak ferforje ve dökümün bir arada kullanılmasını da gerekli kılmıştır. 

19. yy. ortalarında ferforjeyi tamamen eski bir yöntem olarak görmeye başlamış, bu anlamda uygulamalar için gerektirmedikçe aranmaz olmuştur. John Ruskin ve William Morris'in felsefesi ışığındada yeşeren Arts & Crafts hareketi ile modern tekniklere tepkinin doğması, özel mekan uygulamalarda ferforjenin 17. ve 18. yy. çizgisinde gündeme gelmesi sağlamıştır. 

İnsanlığın varlığından itibaren hem mimari hem de diğer alanlarda sıklıkla kullanılan ve en önemli malzemelerden biri olan demir, günümüzde de özellikle mimari ve inşaat alanında sıklıkla kullanılmaktadır.

Bugünde özellikle ev dekorasyonu alanın ve mobilyada sıklıkla kullanılan ferforje; bir sanat olarak adlandırılmaktadır. Ferforje, Fransızca “Fer forge” kelimesinden gelmektedir. ve Fransızca’da da aynı Türkçe’deki gibi dövme demir denmektedir. 

Ferforje Nerelerde Kullanılır?

  1. Ferforje bina girişleri ve garaj girişlerinde,

  2. Pencere korkuluklarında,

  3. Balkon korkuluklarında,

  4. Bahçe demirlerinde,

  5. Bahçe giriş kapılarında,

  6. Balkon kapılarında,

  7. Merdiven korkuluklarında,

  8. Yangın merdivenlerinde,

  9. Son olarak da ev dekorasyon ürünlerinde ve mobilyalarda.